(1)
Kvist, J. Henrik Larsen. Fra Ribe Amt 1956, 132-133.