(1)
Kristensen, H. K. P. M. Gundesen. Fra Ribe Amt 1954, 494-496.