(1)
Gundesen, P. M. Ravsamlere. Fra Ribe Amt 1954, 395-408.