(1)
Jensen, F. E. Præsteskiftet I Vejen 1821. Fra Ribe Amt 1954, 375-384.