(1)
Kragelund, T. T. Sælhunde- Og Marsvinfangst. Fra Ribe Amt 1954, 353-363.