(1)
Kristensen, H. K. Runestenen I Horne En Hornelund-Sten. Fra Ribe Amt 1953, 339-341.