(1)
Kristensen, H. K. Kalkmalerier I Lunde Kirke. Fra Ribe Amt 1948, 134-136.