(1)
-, -. Under Ekstraskattens Aag. Fra Ribe Amt 1948, 121-129.