(1)
Hansen, S. Om Brøndum Kirkes Sakristi Og Spir. Fra Ribe Amt 1948, 60-70.