(1)
Hatt, G. En Boplads Fra Germansk Jernalder I Oksbol. Fra Ribe Amt 1948, 36-59.