(1)
Gundesen, P. M. Bærsamling I Eventyrets Land. Fra Ribe Amt 1947, 645-648.