(1)
Kristensen, H. K. En Nyfunden Runebrakteat. Fra Ribe Amt 1946, 487-489.