(1)
Lund, H. Hvorfra Fik Ribe Amt Sine Præster først I Det 17. Aarhundrede?. Fra Ribe Amt 1946, 385-402.