(1)
Jensen, F. E. Hr Niels Olivarius. Fra Ribe Amt 1946, 373-384.