(1)
K. Kristensen, H. De grønsværklædte Grave. Fra Ribe Amt 1945, 322-323.