(1)
Petersen, P. J. Ribe Kjærgaards Bygningshistorie. Fra Ribe Amt 1945, 279-297.