(1)
Jensen, C. A. Syriske Glasskaar. Et Minde Om En Pilgrimsrejse, Fundet Paa Riberhus Voldsted. Fra Ribe Amt 1945, 243-251.