(1)
Gundesen, P. M. En Aftægtskontrakt. Fra Ribe Amt 1940, 163-168.