(1)
Kristensen, H. K. Varde Syssels Kirkestol. Fra Ribe Amt 1940, 90-118.