(1)
Jørgensen, H. Danmarks første Fattiggaard. Et Bidrag Til Anst Og Gjesten Sognes Historie. Fra Ribe Amt 1940, 79-89.