(1)
Alkærsig, S. Kvægpest. Fra Ribe Amt 1938, 35-52.