(1)
Schrøder, F. Askov Højskole rodfæstet I Kongeaaegnens Aandsliv. Fra Ribe Amt 1935, 635-665.