(1)
Hansen, N. C. Bøndernavnene I Ribe Amt I 16. Aarhundrede. Fra Ribe Amt 1933, 219-229.