(1)
Novrup, pens. L. H. P. H. Da Roesthøje Blev Udskiftet 1795. Fra Ribe Amt 1932, 191-194.