(1)
Kristensen, M. I. H. F. Feilberg. Fra Ribe Amt 1932, 35-39.