(1)
Uhd, S. N. H. Et Aarhundredes Fremskridt. Den økonomiske Udvikling I Ølgod Og Ansager Sogne 1800—1903. Fra Ribe Amt 1906, 113-138.