(1)
Brage Michelsen, V. Esbjerg Havn Og By: De første år. Fra Ribe Amt 2018, 2018, 7-23.