[1]
Kristensen, H.K. 1972. Salomon J. Frifelt. Fra Ribe Amt. 18, 1 (jan. 1972), 344-347.