[1]
Mathiasen, E. 1972. Skibet i Vorbasse Kirke. Fra Ribe Amt. 18, 1 (jan. 1972), 131-138.