[1]
Kristensen, H.K. 1928. Korte historiske Notitser fra Ribe Amt. Fra Ribe Amt. 1 (jan. 1928), 609-613.