[1]
Jensen, J.V. 2007. Hellige kilder- Kilder til (hellig) undren Kilder i Varde Kommune. Fra Ribe Amt. 1 (jan. 2007), 3–16.