[1]
Godskesen, E.S. 1919. Livet paa Fanø i Midten af forrige Aarhundrede. Fra Ribe Amt. 1 (jan. 1919), 121-138.