[1]
Brønd, E. 2004. Erindringer om Lydum Mølle og dens beboere. Fra Ribe Amt. 1 (jan. 2004), 69-76.