[1]
Rasmussen, E.C. og Struwe, K. 2004. Et embedsmandshjem i Varde 1854 til 1880. Fra Ribe Amt. 1 (jan. 2004), 55-68.