[1]
Høy-Nielsen, A. 2004. Hjertinghjemmet. Fra Ribe Amt. 1 (jan. 2004), 29–34.