[1]
Dall, U. 2004. "Tro og agtsom" - 38 år som landpostbud. Fra Ribe Amt. 1 (jan. 2004), 3-20.