[1]
Høy-Nielsen, A. 2014. Svend Aage Hanssen. Fra Ribe Amt. 1 (jan. 2014), 72–84.