[1]
Jensen, T.C. og Pedersen, O. 2005. En hyrdedrengs erindringer. Fra Ribe Amt. 1 (jan. 2005), 73-80.