[1]
Manøe, S. 2002. Skibsfører Anders Berthelsen Hansen fra Fanø. Fra Ribe Amt. 1 (jan. 2002), 43–50.