[1]
Lerche Nielsen, M. 2001. Runestenen i Horne og spørgsmålet om stenens oprindelige placering. Fra Ribe Amt. 1 (jan. 2001), 441-448.