[1]
Riber Jensen, F. 1999. De tyske gravflytninger 1958-1968. Fra Ribe Amt. 1 (jan. 1999), 105–116.