[1]
Nielsen, H. 1999. Bennedsen - købmand og sognerådsformand. Fra Ribe Amt. 1 (jan. 1999), 99-104.