[1]
Hansen, E. 1990. Besættelsestidens hverdag i Skads. Fra Ribe Amt. 1 (jan. 1990), 116-122.