[1]
Dieckmann Rasmussen, J. 1990. Besættelsestiden i erindring. Fra Ribe Amt. 1 (jan. 1990), 115-115.