[1]
Kall Bertelsen, E. og Wangel, J. 1990. Madammens Mandø-minder. Fra Ribe Amt. 1 (jan. 1990), 103-108.