[1]
Kusk, J. 1990. Historie på lydbånd. Fra Ribe Amt. 1 (jan. 1990), 100-102.