[1]
Jessen, H. 1990. Et æresskud og dets følger. Fra Ribe Amt. 1 (jan. 1990), 32-36.