[1]
Fritz, S. 1982. Varde torvebrønd, fornyet 1805. Fra Ribe Amt. 1 (jan. 1982), 281–286.