[1]
Kristensen, H.K. 1978. Svinedrifter. Fra Ribe Amt. 1 (jan. 1978), 27-43.