[1]
Fuller, F. og Hansen, M. 1976. Nedskudte engelske krigsflyvere. Fra Ribe Amt. 1 (jan. 1976), 266-283.